Vaardigheden

Home | Over Jan Heerbaart | Coachtraject | Bewustwording | Vaardigheden | Contact

 

 

Stress

Stress betekent letterlijk ‘druk’ of ‘spanning’. In de bouwkunde wordt het begrip gebruikt om aan te geven hoeveel druk of belasting een brug of viaduct kan verdragen. Het gaat dus om de verhouding tussen belasting (draaglast) en belastbaarheid (draagkracht).
In de psychologie wordt het begrip stress vaak gebruikt om aan te geven dat het evenwicht tussen de draaglast en de draagkracht van een persoon zoek is.

Onder draaglast wordt in dit geval verstaan ‘de eisen die het leven stelt’, zoals bijvoorbeeld het voorzien in levensonderhoud.

Onder draagkracht wordt verstaan de mogelijkheden die een persoon heeft om aan die eisen te voldoen.

Wanneer u last heeft van stressklachten is het zaak het evenwicht tussen draaglast en draagkracht te herstellen. Klachteninventarisatie is daartoe de eerste stap. Daarnaast is een zorgvuldige inventarisatie van uw huidige klachten belangrijk in het kader van een evaluatie van het trainingsprogramma. Aan de hand van uw huidige klachten kan na verloop van tijd, wanneer u een groot gedeelte van het programma of het gehele programma doorlopen heeft, worden nagegaan of de klachten zijn afgenomen.