Vaardigheden

Home | Over Jan Heerbaart | Coachtraject | Bewustwording | Vaardigheden | Contact

 

 

Assertiviteit

Bij het woord respect denken we meestal aan onze houding naar anderen toe. Toch is het ook heel belangrijk respect te hebben en te vragen voor eigen wensen en gevoelens. Erger nog; we komen in de knel als we onze verlangens en gevoelens bij gebrek aan respect van anderen dan maar wegcijferen. Evenmin is het goed om agressief voor je belang op te komen. Wederzijds respect is de sleutel tot assertiviteit. Hoe is het mogelijk om toch respect te tonen en niet te min voor jezelf op te komen? Dat leer je in deze training assertiviteit.

De training Assertiviteit is onderverdeeld in verschillende oefeningen, om meer assertief gedrag te ontwikkelen. De eerste drie oefeningen worden altijd doorlopen. De andere vijf trainings-onderwerpen zijn optioneel. Hieronder volgt een opsomming van de in totaal acht deelvaardigheden.

1. Sociaal gedrag
2. Gedachten en gevoelens
3. Observeren, leren formuleren van assertieve zinnen

Optionele trainingen
1. Actief luisteren en een praatje maken
2. Positieve zelfwaardering: Complimenten geven en ontvangen
3. Om een gunst vragen, weigeren en NEE zeggen
4. Kritiek krijgen en uiten
5. Boosheid