Bewustwording

Home | Over Jan Heerbaart | Coachtraject | Bewustwording | Vaardigheden | Contact

 

 

MBTI

Briggs en Myers Type Indicator (MBTI)

Deze informatie is bedoeld als achtergrondinformatie. U hoeft deze informatie niet te kennen om gecoacht te worden. Voor wie deze achtergrond toch graag wil weten volgt hier een toelichting op de Briggs en Meyers Type Indicator (MBTI). Bij deze beschrijving ben ik er van uit gegaan dat u eerst Jungs theorie hebt gelezen.

Briggs en Myers hebben Jungs theorie verder uitgewerkt. Zij hebben de acht dominante typeringen van Jung gekoppeld aan de hulpfunctie. Verdere verfijning brachten ze aan door twee verschillende voorkeuren te onderscheiden om de buitenwereld te benaderen, wat resulteert in twee levensstijlen.

Judging (J) en Perceiving (P),

Briggs en Meyers noemen mensen met een voorkeur voor georganiseerde en gestructureerde levensstijl Judging types en mensen met een voorkeur voor spontane en flexibele levensstijl Perceiving types. Het Judging type richt zich op de buitenwereld vanuit een beoordelingsproces en het Perceiving type vanuit een waarnemingsproces.

De richting van de energiestroom tezamen met de dominante en hulp functie gekoppeld aan de voorkeur voor een levensstijl resulteert in de MBTI vierlettercombinatie.

Voorbeeld één: ESFP staat voor Extraverte energiestroom, hoofdfunctie Sensing, hulpfunctie Feeling en een Perceiving levensstijl.

Voorbeeld twee: INTJ staat voor Introverte energiestroom, hoofdfunctie iNtuition, hulpfunctie Thinking en levensstijl Judging.

Vaststellen van uw MBTI

De Myer-Briggs Type Indicator vindt men door een vragenlijst in te vullen, waarbij men zichzelf beschrijft. De vragenlijst is zo ontworpen dat Jungs theorie over psychologische typen toegankelijk en bruikbaar is gemaakt voor het dagelijks leven. De MBTI-uitslag brengt waardevolle verschillen tussen normale, psychisch gezonde mensen in beeld. Deze verschillen zijn vaak oorzaak van misverstanden in communicatie.

MBTI invullen en feedback krijgen, helpt u om uw unieke gaven te bepalen. Hierdoor kunt u zichzelf beter leren begrijpen en verwerf u inzicht in uw motivaties, uw aangeboren sterke eigenschappen en mogelijke groeidomeinen. Het zal u ook helpen anderen, die van uw verschillen, te waarderen. Uw MBTI-type begrijpen werkt zelfbevestigend en bevordert de samenwerking met anderen.

 

Enkele interessante links m.b.t. MBTI: MBTI startpagina | Type Identificeren U verlaat dan deze website.