Bewustwording

Home | Over Jan Heerbaart | Coachtraject | Bewustwording | Vaardigheden | Contact

 

 

Jungs theorie

Deze informatie is bedoeld als achtergrondinformatie. U hoeft deze informatie niet te kennen om gecoacht te worden. Voor wie deze achtergrond toch graag wil weten volgt hier een toelichting op de theorie van Jung.

In navolging van Wilhelm Wundt (1832-1920) is ook Jung begonnen met associatie-experimenten. Uit de resultaten van deze associatietesten kon Jung opmaken dat elk mens met betrekking tot informatie twee fundamentele mentale processen gebruikt om deze waar te kunnen nemen (perceiving), en om deze te kunnen ordenen en beoordelen (Judging).

Fundamentele processen

Vervolgens ontdekte Jung dat wanneer de menselijke geest actief is, hij slechts gericht is op één van deze twee mentale activiteiten dus:

of gericht op informatie opnemen, waarnemen (Perceiving),
of op informatie ordenen, en tot conclusies komen en oordelen (Judging).

Bovendien bemerkte Jung dat je zowel bij perceiving als bij judging twee verschillende, en tegenovergestelde manieren kunt identificeren.

Voor het mentale proces van Perceiving geldt:

dat je of iets feitelijk waarneemt (Sensing (S)),
of dat je iets intuïtief waarneemt (iNtuition (N)).

Voor het mentale proces van Judging geldt:

dat je of kunt oordelen op basis van je ratio (Thinking (T)),
of op basis van je gevoel (Feeling (F)).

Energiestroom, Introversion en Extraversion

Daarnaast kwam Jung tot de conclusie dat elk mens een energiestroom heeft die of gericht is op zijn buitenwereld of op zijn innerlijke wereld van ideeën, herinneringen en emoties. Als de energiestroom naar buiten is gericht spreekt Jung van Extraversion (E) en omgekeerd van Introversion (I).

Door voorkeuren van de fundamentele processen te koppelen aan de richting van de energiestroom kreeg Jung vier extraverte en vier introverte voorkeuren.

Extraverted Sensing (ES), Introverted Sensing (IS),
Extraverted iNtuition (EN), Introverted iNtuition (IN),
Extraverted Thinking (ET), Introverted Thinking (IT),
Extraverted Feeling (EF), Introverted Feeling (IF).

Jung heeft zich geconcentreerd op het beschrijven van deze acht functies. Wel zag hij dat mensen ook andere functies gebruiken in een soort van hiërarchie van voorkeuren. De meest gebruikte functie noemde hij dominant, gevolgd door hulpfunctie, tertiaire en ondergeschikte functie.

Meyer en Briggs hebben deze persoonstypering verder uitgwerkt. Lees hierover verder bij MBTI.

 

Enkele interessante links m.b.t. Jung. Jung Wikipedia | Leven en werk van Carl Gustav Jung(1875-1961) | Jung archtypen | Jung typology test (Engels) | Jung type testen. U verlaat dan deze website.