Bewustwording

Home | Over Jan Heerbaart | Coachtraject | Bewustwording | Vaardigheden | Contact

 

 

Weten wie je bent, wat je kwaliteiten zijn en van een afstand naar jezelf kijken… daarom bewustwording.

Weten welk type mens je bent, en wat je kwaliteiten zijn maakt je bewust van je karakter en capaciteiten helpt je bij het vinden van wat je werkelijk beweegt; je drive.
Bewust worden van je gedachten en gevoelens helpen je om van een afstand naar jezelf te kunnen kijken, om een helicoptervisie te ontwikkelen. Dat stelt je in staat om automatische gedachten en gevoelens te herkennen van bijvoorbeeld innerlijke kritiek, overmatige zorg, anderen willen behagen, afschermen van je kwetsbaarheid, benauwdheid, angst enzovoort. Dat maakt het mogelijk om in te grijpen als die automatische gedachten en gevoelen een probleem veroorzaken.

Bewustwording is dus belangrijk en je coach kan je helpen het mentale proces van inzicht te krijgen in
1.
je persoonlijkheid,
2.
je kwaliteiten en
3.
het activeren van je bewustzijn.

Persoonlijkheid
Uw coach gebruikt voor de typering van uw persoonlijkheid en die van anderen de theoretische benadering van Jung, aangevuld met MBTI.

Kwaliteiten
Door samen met uw coach in te zoomen op uw kwaliteiten, krijgt u tevens beter beeld van wat u wezenlijk bezielt, waar uw valkuilen liggen en wat uw ontwikkelpunten zijn.

Activeren van uw bewustzijn
Uw coach helpt u inzicht te krijgen in de mentale processen, die een rol spelen bij het activeren van uw bewustzijn. Dit doet uw coach door als het ware in dialoog te gaan met uw verschillende gedachtestromen. Deze methode staat bekend onder de naam Voice Dialogue.